Komornik Wrocław / 71 750 60 52/ wroclaw.nicewicz@komornik.pl

Komornik Sądowy Adam Nicewicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków
we Wrocławiu Adam Nicewicz
Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu
ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław

BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003

Komornik Wrocław
Adam Nicewicz

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu
Adama Nicewicza

Kancelaria Komornicza Adama Nicewicza mieści się przy ulicy Gajowej 36/5 we Wrocławiu. Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika
pod numerem telefonu 71 750 60 52
lub poprzez adres mailowy wroclaw.nicewicz@komornik.pl

Informacje

Przydatne informacje dla wierzyciela i dłużnika

Spłata zadłużenia

Zobacz jak możesz spłacić swoje zadłużenie

Wnioski

Pobierz wnioski aby złożyć sprawę u komornika

Dostępy Komornika

Komornik Sądowy Adam Nicewicz posiada dostęp do poniższych systemów elektronicznych:

Ognivo – Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-Sąd – Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

Pue Zus – Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

CEIDG – Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Cepik – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

WebEWID – Pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie danego powiatu lug gminy

Komornik Online – System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu komornik on-line korzystać mogą wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw.

Bailiff Management System (BMS) – to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków
we Wrocławiu Adam Nicewicz
Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu
ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.
Tel. 71 750 60 52

Godziny pracy

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Identyfikatory

ID EPU: 2549

NIP: 742 192 34 96