Komornik Wrocław / 71 750 60 52/ wroclaw.nicewicz@komornik.pl

Kontakt

Kontakt z kancelarią 

Wyślij wiadomość do kancelarii

11 + 10 =

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków Adam Nicewicz. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków Adam Nicewicz. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG. W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Istnieje możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Roman Kwieciński, email: iod.wroclaw.007@komornik.pl

Informacje

Dane kontaktowe:

A

Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Adam Nicewicz Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu

}

Godziny pracy

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa od 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek od 8:00 – 15:00

Adres e-mail

wroclaw.nicewicz@komornik.pl

Lokalizacja

ul. Gajowa 36/5
50-519 Wrocław

Telefon

k

Identyfikatory

E-Sąd: 2549
NIP: 742 192 34 96
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Krzyków
we Wrocławiu Adam Nicewicz
Kancelaria Komornicza nr XV we Wrocławiu
ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław.
Tel. 71 750 60 52

Godziny pracy

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Identyfikatory

ID EPU: 2549

NIP: 742 192 34 96