Komornik Wrocław / 71 750 60 52/ wroclaw.nicewicz@komornik.pl

OBWIESZCZENIE O ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI FORD MUSTANG